Framside

NFF Grasrottrenarkurs

Vi anbefalar alle trenarar å ta trenarutdanning! NFF Grasrottrenaren er første steg på trenarstigen. Her finn du kurskalender for neste trenarkurs!

NIF Trenarattesten

Trenarattesten tek deg gjennom dei viktigaste oppgåvene som idrettstrenar. Dette er ein fin måte å få oversikt på di rolle som trenar og leiar. Start på Trenarattesten!