Klart for årsmøte 2017

Tysdag 14. mars blir det arrangert årsmøte i Hasundgot IL. Du er hjarteleg velkomen!

Årsmøtet vil bli heldt på klubbhuset, og startar klokka 19.00. Dagsorden for årsmøtet finn du her: Sakliste Årsmøte 2017 Hasundgot

Ytterlegare dokument knytt til årsmøtet, som budsjett, rekneskap og årsmeldingar, finn du i vedlegga under. Vi håper å sjå deg på tysdag!

Vedlegg til årsmøtet:

Budsjett HIL 2017 årsmøte

Regnskapsrapport 2016 Hasundgot

Årsmelding 2016 Trimgruppa

Årsmelding 2016 økonominemnda

Årsmelding bygg om anlegg 2016

Årsmelding Hasundgot Fotball 2016

Årsmelding Hasundgot hovudstyre 2016