Oppstartsmøte for første- og andreklasse

Til føresette,

Hasundgot IL ønsker at flest mogleg barn og unge skal få eit godt aktivitetstilbod i sitt nærmiljø.

Idrettslaget ønskjer derfor å invitere foreldre og føresette til oppstartsmøte for nye lag for seks- og sjuåringar.

Med dette møtet ønsker vi å kartlegge deltakarar, instruktørar og forventningar. Vi vil også fortelje litt om vår organisasjon og hjelpe med oppstart av lag, trening, osv.

Vi er heilt avhengige av engasjerte og inspirerte vaksne for å gi borna eit godt idrettstilbod, så alle er hjarteleg velkomne – også dei borna som er ivrige etter å kome igang med organisert fotball!


Tidspunkt for møtet:
Torsdag 14. september 2017 klokka 18:00
Hasundgot klubbhus


For eventuelle spørsmål eller interesse for å delta, ta kontakt med;

Joakim Rødven
Sportsleg leiar
482 29 993

eller,

Runar Muren
Fotballformann
951 70 764