Informasjon om 2018-sesongen

Tida er inne for å tenkje på årets sesong, og her er litt praktisk informasjon til alle lagleiarar, trenarar og spelarar.

Det aller viktigaste for lagleiarar og trenarar er å kjenne til fristen for å melde på lag til den komande sesongen:

  • 24. januar – alle klasser frå 13 år og oppover
  • 24. februar – alle klasser frå 12 år og nedover

Det er fotballstyret som melder på lag, så dette er ikkje noko de som trenarar eller lagleiarar treng å tenkje på. MEN det er viktig at de gir beskjed om kva nivå og eventuelt kva form (7’ar, 9’ar, 11’ar) de ønskjer å melde på til årets sesong. Dette kan meldast inn til leiar i Hasundgot Fotball, Runar Muren, eller sportsleg leiar, Joakim Rødven, i god tid før denne datoen.

For Hasundgots aldersbestemte lag, vert følgjande skissert som alternativ (henta frå Sunnmøre Fotballkrets infomrasjonsskriv for komande sesong):

Gutter 19 år
De lagene som ikke er påmeldt vinterkvalifiseringen melder seg på i 2. divisjon innen 24. januar. 9er lag kan delta i 2. divisjon eller lavere.

Gutter 16 år
De lagene som ikke er påmeldt vinterkvalifisering melder seg på enten i 2., 3. eller 4. divisjon, altså totalt fire divisjoner. 9er lag kan delta i 2. divisjon eller lavere.

I 7er klassen åpnes det for påmelding til tre divisjoner, men hvis det blir få lag påmeldt så vil en eller alle tre divisjonene bli slått sammen. 

Jenter 16 år
Det blir ikke åpnet for påmelding i en ren 9er klasse, eller for bare 15-åringer. 9er lagene blir plassert sammen med 11er lagene, men kan ikke delta i 1. divisjon. Det vil bli åpnet for påmelding i tre divisjoner.

Gutter og jenter 14 år
Vi tilbyr 11er og 7er klasse for 14 åringene. Eventuelle 9er lag plasseres sammen med 11er lag – disse kan også delta i 1. divisjon om de ønsker det. Eventuelle 5er lag plasseres i 7er klassen.

For både 11er og 7er klassen vil det bli åpnet for påmelding til tre ulike nivå/divisjoner. Dersom det blir få påmeldte lag så vil nivå/divisjonene bli slått sammen. Det er ingen automatisk opp eller nedrykk etter vårsesongen, men mulighet til å endre nivå for de som ønsker det.

Gutter og jenter 13 år
Her er det ingen endring fra tidligere sesonger. Det åpnes for påmelding i to klasser, 9er og 7er. Og det åpnes for påmelding til tre nivå både til vår- og høstsesongen.

Gutter og jenter 11-12 år
I 11 og 12 års klassene er det hovedsakelig 7er lag, men med mulighet til å melde på 5er lag også. Det nye for året er at det er nivåpåmelding i disse klassene. Det vil si at klubbene kan melde på lagene sine på tre nivå i hver av aldersklassene. Hensikten med nivåinndeling i hver enkelt årsklasse er å sikre en mer jevnbyrdig kamparena for alle lagene i de enkelte puljene. Retningslinjene for nivåpåmelding finner en i forslag fire i tingheftet.

Gutter og jenter 10 år
På kretstinget ble det vedtatt at tiåringene bare får seriespillet som eneste tilbudet fra SFK ettersom miniturneringene gjøres om. Men det betyr også at antall seriekamper utvides til samme nivå som det er for klassene over. 10 åringene spiller 5-er fotball. Som for 11-12 år er det også nivåpåmelding for første gang for denne aldersklassen. Se avsnittet ovenfor.

Gutter og jenter 6-9 år
For alle disse fire årsklassene tilbyr SFK miniturneringer etter modellen som ble vedtatt på kretstinget i 2016. Alle lag, både gutter og jenter, i disse fire årsklassene skal delta på samme miniturnering. Disse er fastsatt til fire lørdager i 2018 – og arrangementene blir spredd geografisk. Disse lørdagene er fastsatt for miniturneringer 6-9 år i 2018:

  • Lørdag 05. mai
  • Lørdag 08. juni
  • Lørdag 09. september
  • Lørdag 29. september

For niåringene fortsetter vi ekstratilbudet om at de i tillegg til miniturneringene også kan melde på lag til et litt avgrenset seriespill. SFK oppfordrer alle klubber med niårslag om å melde på lag både til miniturneringer og seriespill slik at guttene og jentene får et mer helhetlig kamptilbud gjennom hele sesongen. En modell kan være at det meldes på to lag til miniturneringene og ett lag til seriespillet. Da trenger ikke alle å spille alle seriekampene, men alle får likevel et utvidet tilbud i forhold til å bare delta på miniturneringene.

Fra og med 2018 skal også sjuåringene spille 3er fotball i SFKs miniturneringer. Dermed blir det 3er fotball for de to yngste klassene mens de to eldste klassene, åtte- og niåringene fortsatt spiller 5er fotball.

Kjelde: www.fotball.no