Inngår treårsavtale med Aktiv Trening

Hasundgot IL og Aktiv Trening har inngått treårsavtale frå og med 01.01.2018.

Denne avtalen inneber mellom anna at alle aktive spelarar, trenarar, oppmenn og styremedlemmer i Hasundgot IL vil få gunstige klubbrabattar på medlemskap hos Aktiv Trening.

I tillegg forpliktar Hasundgot IL seg til å promotere treningssenteret gjennom sine arenaer og på klubbens heimeside.

Avtalen trer i kraft med éin gong, og vart skriven under av senterleiar hos Aktiv Trening avd. Ulsteinvik, Karoline Moen, og leiar i Hasundgot IL, Bjarte Bergseth.

Idrettslaget er veldig glade for å få i stand denne avtalen, som gjer at vi kan gi eit ekstra godt treningstilbod til våre medlemmer også utanfor ordinære fellestreningar.

Om du ønskjer å bli medlem av Aktiv Trening med Hasundgot-rabatt vert du oppmoda til å møte opp i resepsjonen på treningssenteret i Ulsteinvik sentrum eller i Varleite for å inngå kontrakt.

Adresse: Kyrkjegata 22, 6065 Ulsteinvik | Varleiteveien 9, 6065 Ulsteinvik

Telefon: 70 01 14 00 (sentrum) | 70 30 51 90 (Varleite)