21. september 2021

Inngår treårsavtale med Aktiv Trening

Hasundgot IL og Aktiv Trening har inngått treårsavtale frå og med 01.01.2018.

Denne avtalen inneber mellom anna at alle aktive spelarar, trenarar, oppmenn og styremedlemmer i Hasundgot IL vil få gunstige klubbrabattar på medlemskap hos Aktiv Trening.

I tillegg forpliktar Hasundgot IL seg til å promotere treningssenteret gjennom sine arenaer og på klubbens heimeside.

Avtalen trer i kraft med éin gong, og vart skriven under av senterleiar hos Aktiv Trening avd. Ulsteinvik, Karoline Moen, og leiar i Hasundgot IL, Bjarte Bergseth.

Idrettslaget er veldig glade for å få i stand denne avtalen, som gjer at vi kan gi eit ekstra godt treningstilbod til våre medlemmer også utanfor ordinære fellestreningar.

Om du ønskjer å bli medlem av Aktiv Trening med Hasundgot-rabatt vert du oppmoda til å møte opp i resepsjonen på treningssenteret i Ulsteinvik sentrum eller i Varleite for å inngå kontrakt.

Adresse: Kyrkjegata 22, 6065 Ulsteinvik | Varleiteveien 9, 6065 Ulsteinvik

Telefon: 70 01 14 00 (sentrum) | 70 30 51 90 (Varleite)