Her er protokollen frå årsmøtet

Tysdag 7. mars hadde Hasundgot IL sitt årsmøte, der det vart gjennomgått årsmeldingar frå dei ulike gruppene i Hasundgot IL, samt at rekneskapen for året 2017 vart lagt fram.

I tillegg vart det vald ein del nye personar til å sitje i idrettslagets grupper (Hus og Anlegg, Fotball, Trim, Økonomi og Hovudstyret).

Budsjettet for komande sesong vart også vedteken.

Listene over styresamansetningar vil bli oppdaterte så snart som råd.


Les protokollen frå årsmøtet her: Årsmøteprotokoll