Resultat etter val på årsmøtet

Under årsmøtet tidlegare denne månaden var det fleire verv som var på val, og totalt 11 personar vart «nye» i dei ulike styra i klubben.

Nokre av dei er heilt nye, medan andre fekk nye oppgåver anten i same eller eit anna styre.

På vegne av årsmøtet ønskjer Hasundgot IL både dei nye og dei «gamle» lukke til med arbeidet i årets sesong.

Oversikt over styra den komande sesongen:

Hovudstyret:

Leiar Hasundgot hovudstyre Bjarte Bergseth
Kasserar Hasundgot hovedstyre Gunnar Bigset
Sekretær Hasundgot hovedstyre Arild Aamodt Støylen
Leiar Hasundgot økonominemd Lene Bjåstad
Leiar Hasundgot fotball (HF) Runar Muren
Leiar Hasundgot trimgruppa (Trim) Gry Sundgot Antonsen
Leiar Hasundgot anleggsnemda (ANLEGG) Trond Lauvstad

Fotballstyret

Nestleiar HF Vidar Ertesvåg
Kasserer HF Elin Haugland
Sekretær HF Idar Brekke
Repr for damelaget – HF __HF må utnemne denne repr sjølv
Rep for herrelaget – HF __HF må utnemne denne repr sjølv
Materialforvalter – HF Kjetil Sundal
Sportsleg leiar – HF Valg av s.l. går ut, se over (Joakim Rødven)
Ansvarlig politiattester __Leiar fotball
Fair play ansvarlig Arnt Ivar Berg
Dommaransvarleg – HF Arnt Ivar Berg

Trimgruppa

Medlem – trim Monica Gustavson
Medlem – trim Reno Dimmen
Medlem – trim Connie Grimstad
Medlem – trim Tommy Dahl
Medlem – trim, Repr for badmington Tor Bigset
Medlem – trim, Repr for oldboys Morten Knutsen

Hus og anlegg

Medlem – ANLEGG, Ansv. innvendig hus og utleige Nora Wingsternes
Medlem – ANLEGG, Ansv. kiosk Anette Tømmerstøl
Medlem – ANLEGG, Ansv. utvendig hus Hallbjørn Sundgot
Medlem – ANLEGG Roger Vågen
Medlem – ANLEGG Hans Arild Spjutøy
Medlem – ANLEGG Frank Håkon Garnes
Medlem – ANLEGG Ronny Dimmen
Medlem – ANLEGG Mats Bigset

Økonominemnda

Medlem – ØKONOMINEMD, Sponsoransvarlig Siri Holm Sundgot
Medlem – ØKONOMINEMD, Sponsorhjelp Jeanette Sundgot
Medlem – ØKONOMINEMD Mariann Bergo
Medlem – ØKONOMINEMD Tore Skoge
Medlem – ØKONOMINEMD Elisabeth Osdal
Medlem – ØKONOMINEMD Wenche Aursnes

Andre verv

Revisor Lars Ståle Skoge
Valnemd Aase Strømberg
Valnemd Rose Mari D.Bjørnerem
Valnemd Per Gustavsen

 

Redaksjon og sportsleg leiar Joakim Rødven