P-plassen ved stadion vert mellombels stengd

På grunn av vedlikehald vert parkeringsplassen ved Hasundgot stadion mellombels stengd.

Parkeringsplassen vert derfor bli gjort utilgjengeleg i perioden frå tysdag 26. juni og til og med fredag 29. juni.

I mellomtida vert ein heller oppmoda til å nytte seg av parkeringsplassen til barnehagen på kveldstid (til dømes i samband med trening, kamp eller andre arrangement på stadion).

Styret,
Hasundgot IL