Oppstartsmøte for Hasundgot damelag

Klubben tek sikte på å starte opp att damelag i haust.

Onsdag 3. oktober vert det oppstartsmøte for nytt damelag i Hasundgot IL. Møtet vil starte klokka 19:30, og vil finne stad på Hasundgots klubbhus.

På dette møtet vil den komande damelagstrenaren bli presentert, samt at ein plan for opplegg i haust vil bli lagt.

Også Hasundgots J16 er veldig velkomne til å delta om ønskjeleg.

Om det er fleire fotballspelarar som har ønskje av å delta på møtet (anten ein er registrert i Hasundgot eller ikkje), er de hjarteleg velkomne til å kome innom dersom de kan vere interesserte i å vere med.

Vel møtt!

Tidspunkt: Onsdag 3. oktober
Klokkeslett: 19:30
Stad: Hasundgot klubbhus