Påmelding til sesongen 2019

Fristar for påmelding av lag til den komande sesongen!

Rett etter nyttår opnar Sunnmøre Fotballkrets for påmelding til fotballsesongen 2019.

Påmeldingsfristar

Vaksen- og ungdomsfotball (13 år og opp): fredag 25. januar
Barnefotball + senior 7ar (til og med 12 år): måndag 25. februar

Påmelding kan sendast til Leiar i Hasundgot Fotball, Runar Muren, eller til FIKS-ansvarleg Joakim Rødven.

Kretsen opplyser at ved låg påmelding kan klassa bli slått saman med klassa over med same speleform, for å auke talet på lag og gi større mogelegheit for å nivåinndeling og dermed meir jamnbyrdige kampar.

For lag yngre enn 9 år, vil det berre verte miniturneringar og eventuelle andre cupar som vert arrangerte.

Desse kan melde på lag:

7ar Kvinner

 • 5arlag kan delta

G19 (junior)

 • 11ar (9arlag kan delta)

G16

 • 11ar (9arlag kan delta)
 • 7ar (5arlag kan delta)

J16

 • 7ar (5arlag kan delta)

G14

 • 11ar (9arlag kan delta)
 • 7ar (5arlag kan delta)

J14

 • 11ar (9erlag kan delta)
 • 7ar (5erlag kan delta)

J13

 • 9ar
 • 7ar (5arlag kan delta)

G12

 • 9ar
 • 7ar (5arlag kan delta)

J12

 • 9ar
 • 7ar (5arlag kan delta)

G11

 • 7ar (5arlag kan delta)

J11

 • 7ar (5arlag kan delta)

G10

 • 7ar (5arlag kan delta)

J10

 • 7ar (5arlag kan delta)

G09

 • 5ar

J09

 • 5ar