Slik blir miniturneringane i 2019

Sunnmøre fotballkrets endrar litt på modellen for miniturneringar.

For sesongen 2019 gjer fotballkretsen nokre justeringar på organisering og gjennomføring av miniturneringar.

Kretstinget vedtok 8. desember, på bakgrunn av tilbakemeldingar frå lag, at det var behov for å gjere nokre endringar.

– Vi ønsket å gjøre hver enkelt miniturnering mindre slik at flere klubber har kapasitet til å arrangere turneringene. Det ble derfor bestemt på kretstinget at miniturneringene i den formen som de er gjennomført de to siste årene skal gjelde bare for 8- og 9-årsklassene, skriv kretsen på si heimeside.

Det betyr at kretsen gjer følgjande grep:

For klasse 6 og 7 år (3er fotball) deles de påmeldte lagene i hver enkelt klasse inn i geografiske puljer på 8-12 lag der arrangøransvaret går på rundgang mellom deltakende klubber. Arrangørklubb velger kampdag innenfor fastsatt uker.

Dersom det er få lag påmeldt i en årsklasse og innenfor et geografisk område, kan SFK slå sammen to årsklasser for å gi et kamptilbud.

I 2019 vil miniturneringene bli arrangert til følgende datoer/uker:

5. mai – uke 18
15. juni – uke 24
24. august – uke 34
28. september – uke 39

NB! Dette vil si at klubbene ikke vil få godkjent arrangementsøknader som gjelder aldersklassene 6-9 år disse ukene.

I klassene 8 og 9 år vil miniturneringene bli arrangert lørdag de ukene som er avsatt til miniturneringer. Informasjon om hvordan klubbene søker om å bli arrangør for disse miniturneringene blir sendt ut rett over nyttår.

I klassene 6 og 7 år deles de påmeldte lagene i hver enkelt klasse inn i geografiske puljer på 8-12 lag der arrangøransvaret går på rundgang mellom deltakende klubber. Arrangørklubb velger kampdag innenfor de fastsatte ukene over.