NFF Grasrottrenaren våren 2019

Desse Grasrottrenarkursa blir arrangert denne våren.

Dessverre måtte kretsen avlyse Delkurs 2 på Hareid, som skulle ha starta i dag onsdag 6. mars.

Det betyr at det no står att tre delkurs før sommarferien.

Ny kursplan vert satt opp i slutten av juni for den komande hausten og vinteren.

Kurs mars-april

Del 1 – Langevåg:            27.03 og 03.04 og 10.04

Del 3 – Aksla:                    13.03 og 16.03

Del 4 – Emblem:              04.04 og 06.04

Påmelding

Du finn kursa på Sunnmøre Fotballkrets si nettside: https://www.fotball.no/kurs/?d=17, og du melder deg på ved å sende inn elektronisk påmelding derfrå.

Om det er behov – så ta kontakt med fagansvarleg i fotballkretsen:

Ronny Ødegård
ronny.odegard@fotball.no  

Tlf. 917 84 474