Sakliste til årsmøte 2019

Årsmøte 2019 vert arrangert tysdag 12. mars på Hasundgot klubbhus.

Møtet startar klokka 19:00, og er ope for alle som ønskjer å delta.

På agendaen står følgjande saker:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne saker :
  • Innkomen sak frå hovedstyret : Prosjekt ny fotballhall Hasundgot stadion
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg
  • Valgnemda sitt forslag

Sakliste finn du også her: Sakliste årsmøte 2019