Avdelingsoppsett for hausten 2019

Slik blir haustsesongen for Hasundgot sine ungdomslag.

Gutar

* Gutar 13 stiller til dyst i 2.divisjon 7ar, der dei møter Gursken/Gjerdsvika, Sæbø 5ar, Ørsta 3 og Åheim.

* Gutar 14 stiller til dyst i 3.divisjon 11ar, der dei møter Hødd 2, Langevåg, MSIL og Ørsta 2.

OBS: Oppsettet for G16 og G19 kjem i løpet av neste veke, ettersom desse alderstrinna enno ikkje er ferdigspelte.

Jenter

* Jeter 13 held fram i 1.divisjon 7ar, der dei skal møte Blindheim 2, Brattvåg, Hødd 2, MSIL, Sykkylven/FKS 2, Tjørvåg/Moltustranda/Gurskøy og Volda 2.

Andre lag

Dei yngste laga spelar miniturneringar, som vert arrangert gjennom året. Barnefotballen (9-12 år) har heilårssesongar, og får berre endra nivå om dette særskild er meldt inn til kretsen.

Herrelaget har også heilårssesong, og held fram i 5.-divisjon til hausten.

Terminlister for alle Hasundgot sine lag finn du på kretsen si heimeside her!

** Foto er teken av Idar Arne Kristiansen frå kampen mellom Volda G16 – Hasundgot G16 **