Årsmøte i Hasundgot 11. mars

Snart klart for årsmøte 2020 i idrettslaget.

Onsdag 11. mars vert det årsmøte i Hasundgot IL.

Møtet startar klokka 19.00, og vert som vanleg i storsalen på klubbhuset.

Sakliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg
  • Valgnemda sitt forslag

Éi veke før årsmøtet legg vi ut fullstendig sakliste både her på heimesida og på Facebook-arrangementet for årsmøtet.

Vi håper på godt oppmøte også i år!

Årsmøtet vart annonsert i Vikebladet Vestposten 18. februar.