Slik held du deg i aktivitet i karantenetida

Nokre alternativ til øvelsar og treningar i den krevjande perioda utan fellestreningar.

Vi har fått løyve av Lillestrøm SK å dele deira treningsprogram for perioda utan fellestrening.

Denne planen er for gutar og jenter frå 13 års alderen og oppover.

Ta gjerne denne i bruk for å halde deg i form. Men husk å trene aleine!

Bruk gjerne hagen, kjellaren, stua eller det som måtte passe. Ver kreativ!

For dei minste

For dei yngste i alderen 6-13 år kan ein øve seg på NFF sine minimerke og teknikkmerke.

Her kan ein også vere kreativ i plassen ein skal trene!

Minimerke og teknikkmerke har som mål å utvikle barn og ungdoms evne til å behandle ballen, ha fokus på betydninga av god teknikk.

Ta vare på kvarandre (frå avstand) og god trening!