Slik kan du støtte Hasundgot i koronatida

Bli med på vår digitale dugnad og bidra til ein god treningskvardag.

Hasundgot har oppretta ein Spleis der alle pengene som vert samla inn går til å sikre medlemmene gode treningsforhold i påvente av at fotballaktiviteten skal begynne å rulle for fullt igjen.

Vi håper alle støttespelarar der ute; blodfans, medlemmer, støttemedlemmer, familie og kjente som har eit hjerte i klubben kan hjelpe laget.

Istadenfor loddsalg på døra, håper vi at du vil støtte vår digitale dugnad i Spleis.

I tillegg til di støtte har Hasundgot IL moglegheit til å vinne kr 10.000,- fra Sparebank 1 Søre Sunnmøre dersom spleisen dreg inn kr 3.000,- eller meir innan 30.april.

Idrettslaget sine frivillige trenarar har mange ønsker om nytt utstyr for å legge tilrette for ein ganske så annleis treningskvardag i desse tider.

Døme på utstyr som kan kjøpast inn er:

  • Ein ny rebounder (slik at både unge og gamle kan trene på pasningar/ avslutningar åleine)
  • Fotballtennisnett (som er ein kjempeflott aktivitet og som også overheld krav om avstand)
  • Koordinasjonsutstyr (t.d. portar, stolpar, stigar og liknande som kan brukast individuelt og kollektivt)
  • Plastfigurar (som ein kan bruke som «mur» eller hindring i eigentrening)

Ditt bidrag vil vere svært viktig i å støtte arbeidet med å skape god aktivitet, positive miljø, idrettsglede og fellesskap i lokalmiljøet!

Med helsing,
Økonominemnda
Hasundgot IL

Send ditt bidrag her: