Oppdaterte koronavettreglar frå 13. mai

Frå 13. mai er det nye retningsliner som gjeld i fotballen.

Sidan 3. april har det vore strenge retningsliner som mellom anna har gitt føringar på at ein berre kunne trene i grupper på inntil fem. Frå 13. mai er det no nye retningsliner som gjeld, basert på fellesidrettslege anbefalingar fra Norges Idrettsforbund.

Fotballens koronavettreglar

  • Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
  • Maks 20 spillere per gruppe. Det bør være en leder tilstede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
    • Maks 10 spillere per gruppe for aldersgruppen 6-9 år
  • Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
  • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
  • Ballen bør rengjøres mellom hver økt
  • Kjegler og annet utstyr bør rengjøres før og etter hver treningsøkt
  • Felles garderober skal ikke benyttes
  • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten

Du kan lese meir om dette på fotballforbundet si heimeside.

Fotballforsikring

Under normale omstende dekker fotballforsikring organisert aktivitet. Noregs Fotballforbund har i dialog med Gjensidige blitt einige om at fotballforsikringa skal utvidast slik at den også dekker eigentrening så lenge dagens situasjon er slik den er.

Det betyr at fotballforsikring også dekker all strukturert eigentrening som fotballaktivitet, løpetrening og styrketrening.

Hasundgot IL vil gjere alle merksame på at alle treningar i regi av klubben er frivillige.