Miniturneringar hausten 2020

Datoar for haustens miniturneringar er klare.

I slutten av juli publiserte Sunnmøre Fotballkrets meir informasjon om haustens miniturneringar på Sunnmøre.

Miniturneringar er kamptilbod for barn i alderen 6-9 år og er delt inn i lokale soner.

Turneringane vert arrangert 29. august og 26. september.

For aldersklassa 7 år er Haddal IL den lokale arrangøren 29. august, medan Hasundgot IL er arrangør for aldersklassa 8 år. Arrangørande for turneringa i september vil bli avgjort seinare i august.

Oversikt over påmelde lag finn du lenger nede i denne nettsaka.

Koronatiltak

I samband med koronapandemien har Fotballkretsen sett seg nøydde til å gjere nokre grep for å sikre ei god og trygg gjennomføring av miniturneringane. Følgjane vil vere gjeldande i turneringa 29. august:

 • Minitureringene blir gjennomført med mellom 15 og 43 lag
 • Dersom arrangørklubben ikke har kapasitet til å arrangere hele miniturneringen 29. august med tanke på smittvernsretningslinjene, kan miniturneringen bli arrangert både 29. og 30. august. Da må deltakende lag få beskjed i god tid om hvilken dag de skal spille på.
 • Alle lag fra samme klubb og alderstrinn vil ikke delta på samme miniturnering i noen tilfeller. Det er fordi det ikke er mulig når miniturneringene blir såpass små.
 • I miniturneringer med mer enn 20 lag vil dagen bli delt i to slik at halvparten av lagene spiller tidlig på dag og halvparten av lagene spiller sent på dag. Det blir også lagt inn en pause på 1 time mellom kampene som spilles tidlig på dag og kampene som spilles sent på dag.
 • Mellom hver kamp vil det bli lagt inn en pause på ca. 10 minutter slik at lagene får god tid til å komme seg på plass før kampstart.
 • Før første kamp kan ikke deltagende lag møte opp før 30 minutt før første kamp. Om en møter opp før dette må man sitte i bilen og vente til 30 min før kampstart. Dette er fordi alle lagene ikke skal komme samtidig, og ved bytte av puljer så fra tidlig til seint på dag så skal alle lagene som er ferdige rekke og forlate anlegget før neste pulje møter opp.
 • Med mindre man er trener/lagleder er det svært begrenset hvor mange som slipper inn på miniturneringene som publikum, siden det er lov å ha maksimalt 200 personer på et arrangement. Dette inkluderer spillerne.
 • Vi anbefaler fire 5er bane på en 11er bane.
 • Det kan være maksimalt 50 personer rundt en 5er bane og totalt maksimalt 200 personer på 11er banen.
 • Det er ikke lov med publikummere langs teknisk sone – den siden lagene, trenere og lagledere står på.
 • Det er ikke lov med publikum inne på banen når det er flere kamper på banen samtidig.
 • Alle fotballer skal vaskes mellom hver kamp.

Gutar 7 år

Arrangørklubb er Haddal IL. Følgjande lag er påmeldt miniturnering:

 • Bergsøy Blå
 • Bergsøy Kvit
 • Bergsøy Raud
 • Haddal Turbo
 • Hareid Blå
 • Hareid Grøn
 • Hareid Raud
 • Hasundgot Kvit
 • Hjørungavåg Blå
 • Hjørungavåg Kvit
 • Hødd Blå
 • Hødd Kvit
 • Hødd Raud
 • Hødd Svart
 • Tjørvåg
 • Vanylven Mini
 • Åheim Blå
 • Åheim Kvit

Gutar 8 år

Arrangørklubb er Hasundgot IL. Følgjande lag er påmeldt miniturnering:

 • Bergsøy Grønn
 • Bergsøy Kvit
 • Bergsøy Rød
 • Gursken/Gjerdsvika
 • Gurskøy Gul Mix
 • Hareid Storm
 • Hasundgot Kvit
 • Hødd Blå
 • Hødd Grønn
 • Hødd Gul
 • Larsnes
 • Tjørvåg/Moltu
 • Vanylven
 • Åheim
 • Åmdal

Jenter 8 år

Arrangørklubb er Hasundgot IL. Følgjande lag er påmeldt miniturnering:

 • Hovdebygda
 • Vartdal Blå
 • Volda
 • Ørsta Kvit
 • Hasundgot Kvit
 • Hødd Blå
 • Hødd Kvit