Stiller lag i nesten alle ungdomsklasser

Desse ungdomslaga i Hasundgot er påmelde til vårsesongen 2021.

Måndag gjekk påmeldingsfristen for ungdomsklassene ut. I samarbeid med Haddal har vi nesten klart å stille lag i alle ungdomsklassene.

Dei einaste unntaka er G13, som spelar saman med G14, og J17. Ellers er vi godt representerte i dei andre alderstrinna.

Her er våre påmelde lag:

Jenter

  • J13 (7ar)
  • J15 (7ar)

Gutar

  • G14 (7ar) i samarbeid med Haddal
  • G16 (7ar) truleg i samarbeid med Haddal
  • G19 (11ar) deltek i kvalifisering til 1. divisjon

I tillegg deltek også Hasundgot G20 i OBOS-cup denne sesongen, også det i samarbeid med Haddal.

Bli medlem!

Interessert i å bli medlem i Hasundgot IL og spele fotball i eit godt og triveleg miljø? Ta kontakt med sportsleg leiar for meir informasjon og for å kome i kontakt med våre trenarar!

Vi er også interesserte i fleire trenarkrefter i klubben. Om du er interessert, er det berre å ta kontakt for ein uforpliktande prat.