Årsmøte i Hasundgot 3. mars

Styret i Hasundgot IL kallar inn medlemmer til årsmøte 2021.

Årsmøtet 2021 skal etter planen bli arrangert onsdag 3. mars klokka 19.00 på Hasundgot klubbhus.

Styret tek likevel atterhald om at årsmøtet kan verte digitalt (MIcrosoft Teams) dersom nasjonale restriksjonar gjer det umogleg å avholde årsmøtet fysisk.

Saker som eit medlem ønsker at årsmøtet skal handsame, må sende styret denne saka seinast 17. februar til post@hasundgot.no.

Sakliste og saksdokument vil bli gjort tilgjengeleg for medlemmene seinast éi veke før årsmøtet. Dokumenta vert publisert på vår heimeside www.hasundgot.no.

For å ha røysterett og kunne veljast til verv, må man ein ha vore medlem av Hasundgot IL i minst éin månad, fylle minst 15 år dette kalenderåret og ha gjort opp sine økonomiske forpliktingar.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For meir informasjon om årsmøte og reglar om stemmerett, valbarheit, forslagsrett osv, sjå Hasundgot IL si lovnorm.

Spørsmål som gjeld årsmøtet kan sendast til leiar for hovudstyret,  Eirik Lorentzen, på post@hasundgot.no.

Velkomen til årsmøte!

Med sportsleg helsing,
styret