Sakliste til Årsmøte 2021

Desse sakene skal handsamast på årsmøtet onsdag 3. mars.

Det vert vist til innkalling til årsmøte på hasundgot.no, Hasundgot si Facebook-side og annonse på Vikebladet.no. 

Årsmøtet vert onsdag 3. mars 2021, kl 19.00 på klubbhuset. 

Facebook-hending: https://www.facebook.com/events/760986201208920

 Sakliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne saker
 1. Fastsette medlemskontingent
 2. Vedta idrettslagets budsjett
 3. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 4. Foreta følgende valg
  • a) Valgnemda sitt forslag

 Vi ønsker også å minne om NIFs reglar om kjønnskvotering ved val/oppnemning. 

Med vennleg helsing
Styret
Hasundgot IL