Verkstad: vi diskuterer visjon, verdiar og mål

Vi inviterer til arbeidsverkstad om visjon, verdiar og mål 7-8. september.

I løpet av hausten skal Hasundgot IL sin sportsplan reviderast. Hasundgot IL jobbar mot å verte NFF Kvalitetsklubb frå 2022, og i den samanheng inviterer klubben til arbeidsverstad om Visjon, verdiar og mål i Hasundgot IL.

Det vil verte arrangert to identiske verkstadar tysdag og onsdag 7-8. september, der du kan melde deg på ei av samlingane (gjerne begge om du ønsker dette).

Målet med verkstadane er å ha ei brei forankring av kva Hasundgot sin langsiktige visjon skal vere, kva verdiar vårt idrettslag skal stå for og kva sportslege mål vi bør setje oss.

Interessert i å bidra? Meld deg på ein av verkstadane her!

Om du har spørsmål, ta gjerne kontakt med sportsleg leiar Joakim Rødven: sport@hasundgot.no.

Om verkstadane

  • Dagar: tysdag 7.9 og onsdag 8.9
  • Tidspunkt: 18.00 – 21.00 (begge dagar)
  • Stad: Hasundgot klubbhus