Sakliste til årsmøte 2022

Årsmøte onsdag 16. mars 2022, kl. 19.00 på klubbhuset.

Det vert vist til innkalling til årsmøte; www.hasundgot.no, Hasundgot si Facebook-side og annonse i lokalavisa Vikebladet Vestposten si papir- og nettutgåve www.vikebladet.no.

Sakliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne saker:
  1. Styret ber medlemmene om mandat til å forhandle salg av Hasundgot klubbhus med Ulstein kommune. Formål barnehage.
  2. Fotballhall, info
  3. Aktiv medlemsrekrutering.
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg
  • Valgnemnda sitt forslag

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs regler om kjønnskvotering ved valg/oppnevning, ref. innkallinga til dette årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Styret
Hasundgot IL