Ekstraordinært årsmøte 29. juni

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Hasundgot IL på TEAMS.

Etter vedtak på årsmøtet 16. mars kallar styret med dette inn medlemmer til digitalt ekstraordinært årsmøte i Hasundgot IL. Det ekstraordinære årsmøtet blir onsdag 29. juni klokka 19:00.

Styret har avgjort at ekstraordinært årsmøte vert heldt digitalt ved bruk av Microsoft Teams jf. NIFs lov § 2-15 (2).

Registrering

Medlemmer som ønsker å delta på det ekstraordinære årsmøtet vert bedt om å registrere seg innan tysdag 28. juni klokka 23:59. Dette for at styret skal kunne sende ut relevant informasjon til medlemmer og eventuelt kontakte medlemmer direkte om det skulle oppstå tekniske problem under årsmøtet.

Her er lenke til registreringsskjema for årsmøtet.

På sjølve møtedatoen vert medlemmer bedt om å bruke Teams-lenke til årsmøtet. Du får også tilsendt møtelenke ved å sende inn registreringsskjemaet.

Sakliste

  1. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
  2. Godkjenne regnskapet for 2021

Reglar for årsmøte

For å ha røysterett og kunne veljast til verv må ein ha vore medlem av Hasundgot IL i minst éin månad, fylle minst 15 år i kalenderåret årsmøtet vert heldt og ha gjort opp økonomiske forpliktingar til Hasundgot IL (medlemskontingent).

Alle medlemmer har møterett, talerett og forslagsrett.

For meir informasjon om ekstraordinært årsmøte og reglar om røysterett, valbarheit, forslagsrett osv, sjå Hasundgot IL si lov.

Spørsmål som gjeld årsmøtet kan rettast til styreleiar Eirik Lorentzen på e-post: post@hasundgot.no.

Alle saksdokument blir gjort tilgjengeleg så snart som råd på www.hasundgot.no.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med sportsleg helsing
styret