Hasundgotrypa treng frivillige

Har du lyst å bidra? Ta kontakt!

Etter to år med kanselleringar er det veldig gledeleg at Hasundgotrypa er tilbake 24. september. For at arrangementet skal verte så bra som mogleg, søker vi etter frivillige!

Arbeidsoppgåver går i hovudsak ut på å stå i kiosk, stå ved saftstasjonar rundt løypa, stå vakt ved femkilometersmerket og elles hjelpe til med aktivitetane på Hasundgot stadion.

Kva treng vi?

  • 4 personar til å stå ved saftstasjon/5km.
  • 8 personar til å stå kioskvakt á 2 timar.
  • 8 personar til å hjelpe med aktivitetar på stadion.

Vil du bidra? Ta kontakt med sportsleg leiar Isak Sundgot på e-post til sport@hasundgot.no eller på telefon 957 80 737.

PS: Delta på vårt Facebook-arrangement!