Innkalling til årsmøte i Hasundgot IL 2023

Styret kallar med dette inn til årsmøte i Hasundgot IL.

Årsmøtet blir heldt onsdag 15. mars klokka 19:00 på idrettslaget sitt klubbhuset.

Saker som medlemmer ønsker at årsmøtet skal handsamast, må sendast til styret seinast 1. mars. Dette kan sendast per e-post til post@hasundgot.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil bli gjort tilgjengeleg for medlemmer seinast éi veke før årsmøtet på www.hasundgot.no.

Røysterett

For å ha røysterett, og for å kunne veljast til verv, må ein:

  • ha vore medlem av Hasundgot IL i minst éin månad
  • fylle minst 15 år i 2023
  • ha gjort opp sine økonomiske forpliktingar (kontingent) til Hasundgot IL. Alle medlemmer har møterett, talerett og forslagsrett.

For meir informasjon om årsmøte og reglar om røysteerett, valbarheit, osv, sjå Hasundgot IL si klubblov – vedlegg 2 i Klubbhandboka.

Spørsmål som gjeld årsmøtet kan sendast til styreleiar i Hasundgot IL, Eirik Lorentzen, per e-post til: post@hasundgot.no.

Velkomen til årsmøte!

Med venleg helsing
styret