Tek mellombels over som ny sportsleg leiar

Mats Bigset tek over det sportslege ansvaret i Hasundgot IL.

Isak Sundgot, som har hatt rolla som sportsleg leiar sidan i fjor sommar, har takka for seg i rolla. Inntil vidare har Mats Bigset sagt seg villig til å ta over ansvaret.

Bigset har lang fartstid i klubben, og har i tillegg til sine 264 kampar for a-laget også bidrege som trenar på aldersbestemte lag og som medlem i anleggsnemnda.

35-åringen ser fram til å få prøve seg i ein ny rolle i klubben.

– Det blir ei spennande og utfordrande rolle. Eg er opptatt av at vi må gjer det vi kan for å få opp meir aktivitet i klubben, samtidig som vi må utvikle dei som allereie er her, seier Bigset.

Styret ønsker å takke Sundgot for innsatsen han har lagt ned i vervet som sportsleg leiar, og samtidig ønske Bigset lykke til med dei nye oppgåvene sine!