Saksliste årsmøte 2023

Her er saksliste til årsmøte 2023 i Hasundgot IL.

Det vises til innkalling til årsmøte på Hasundgot si heimeside og vår Facebook-side.

Årsmøte onsdag 15. mars 2023, kl. 19.00 på Hasundgot sitt klubbhus.

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne saker:
  1. Ny samarbeidspartner PUMA – draktfarge
  2. Sportshall – framdrift/info – kostnader
  3. Treningsavgift
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg
  1. Valgnemnda sitt forslag

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs regler om kjønnskvotering ved valg/oppnevning, ref innkallingen til dette årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Styret – Hasundgot IL