Bli medlem

Alle er velkomne i Hasundgot IL, uansett alder og ferdigheit. For å kunne ta del i idrettslagets aktivitetar, er det derimot ein føresetnad at du er registrert som medlem i Hasundgot IL.

Eksisterande medlemer må syte for å ha betalt trenings- og medlemskontingent for å ta del i aktivitet i Hasundgot-regi.

Her er informasjon om korleis nye medlemer kan delta i aktivitet for Hasundgot.

Ikkje registrert i annan klubb

Dersom du ikkje er registrert i nokon idrettsklubb frå før, vert må du melde deg inn i Hasundgot i MinIdrett.

Norges Idrettsforbund si heimeside kan du lese meir om denne løysinga og korleis du ber om medlemskap i idrettslag.

Har du spørsmål, kan du gjerne ta kontakt med klubbkasserer i Hasundgot.

Registrert i ein annan klubb

Dersom du er registrert i ein anna klubb og ønsker å bli medlem av Hasundgot IL, må du melde overgang.

Vi oppmodar deg å ta kontakt med sportsleg leiar i Hasundgot før du melder overgang. Dette for å sikre at vi får alle opplysningar vi treng for å gjennomføre overgangen.

Spelarar som har vore registrert i ein klubb frå før, men ikkje har vore aktive på meir enn to år, må også melde overgang for å bli medlem i Hasundgot. Kontakt sportsleg leiar som kan hjelpe med dette.

Inaktive medlemer i Hasundgot

Dersom du har vore aktiv i Hasundgot tidlegare, men har vore inaktiv i minst 1 kalenderår, må du bli reaktivert som medlem. Ta kontakt med sportsleg leiar i Hasundgot som kan hjelpe med dette.