6. mars 2021

Bli medlem i Hasundgot

Alle er velkomne i Hasundgot IL, uansett alder og ferdigheit. For å kunne ta del i idrettslagets aktivitetar, er det derimot ein føresetnad at du er registrert som medlem i Hasundgot IL.

For å kunne da del i aktiviteten som Hasundgot IL gir, må ein betale trenings- og medlemskontingent for det aktuelle kalenderåret.

Under finn du informasjon om korleis du blir medlem i Hasundgot IL.

Ikkje registrert i idrettslag

Dersom du ikkje er registrert i noko idrettslag frå før, kan du melde deg inn i Hasundgot via MinIdrett.

Norges Idrettsforbund si heimeside kan du lese meir om denne løysinga og korleis du ber om medlemskap i idrettslag.

Har du spørsmål, kan du gjerne ta kontakt med klubbkasserer i Hasundgot.

Registrert i ein anna idrettslag

Dersom du er registrert i ein anna klubb og ønsker å  av Hasundgot IL, må du melde overgang.

Vi oppmodar deg å ta kontakt med sportsleg leiar i Hasundgot før du melder overgang. Dette for å sikre at vi får alle opplysningar vi treng for å gjennomføre overgangen.

Spelarar som har vore registrert i ein klubb frå før, men ikkje har vore aktive på meir enn to år, må også melde overgang for å bli medlem i Hasundgot.

Kontakt sportsleg leiar som kan hjelpe med dette.

Inaktive medlemer i Hasundgot

Dersom du har vore aktiv i Hasundgot tidlegare, men ikkje vore aktiv siste to kalenderåra, må du bli reaktivert som medlem.

Ta kontakt med sportsleg leiar i Hasundgot som kan hjelpe med dette.