Bli medlem

Alle er velkomne i Hasundgot IL, uansett alder og ferdigheit. For å kunne ta del i idrettslagets aktivitetar, er det derimot ein føresetnad at du er registrert som medlem i Hasundgot IL.

Dersom du ynskjer å melde overgang frå ein annan klubb, kan du lese meir om overgang og hositering.

Eksisterande medlemer må syte for å ha betalt trenings- og medlemskontingent for å ta del i aktivitet i Hasundgot-regi.

Du kan enkelt registrere deg som medlem ved å sende inn følgjande opplysningar til oss: