3. desember 2021

Overgang og hospitering

I Hasundgot er alle velkomne, uansett alder, kjønn og ferdigheitnivå. Dersom du er registrert i ein annan fotballklubb og ønsker å spele for Hasundgot, må du melde overgang.

Spelarar, føresette og klubbar rette seg etter Overgangsreglementet § 4-1 og § 6:

«Før spilleren kontaktes med tanke på overgang, skal ny klubb på etterviselig måte sende skriftlig underretning til nåværende klubb spillerens foresatte (for spelarar under 15 år). Nåværende klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt. Etter at nåværende klubb er underrettet, skal det gå rimelig tid før spilleren kontaktes.»

Overgang til Hasundgot

Slik går ein fram for å melde overgang til Hasundgot IL:

  1. Ta kontakt med sportsleg leiar i Hasundgot.
  2. Sportsleg leiar set spelar/føresett i kontakt med trenar for aktuelt lag.
  3. Spelar/føresett fyller ut overgangsskjema og sender dette til sport@hasundgot.no.

Hospitering

Hospitering betyr at ein spelar kan trene eller spele kampar med ei anna gruppe enn det hen gjer til vanleg. Dette kan skje for ei kort periode eller over tid.

Spelarar utviklar seg i ulikt tempo, som betyr at enkelte kan ha nytte av å trene med ulik motstand.

Etter NFFs retningsliner skal ein som utgangspunkt ikkje starte med hospitering før spelaren har fylt 10 år. I nokre tilfelle kan derimot fysikk og tidleg utvikling av ferdigheiter gjere hospitering naudsynt.

For å setje i gang ei hospitering, skal trenar kontakte sportsleg leiar, som kallar inn til møte med trenar, spelar og spelarens føresett.

Ein føresetnad for hospitering er at spelaren skal kjenne på både meistring og utfordring i eit trygt miljø, jamfør flytsonemodellen.