Hasund bygdahus

Les du på mobil? Scroll til høgre i kalenderen for å sjå ledige tidspunkt. Du kan også opne kalender i nytt vindu.

Leige Hasund bygdahus

Hasundgot IL disponerer treningstid i gymsalen til Hasund bygdahus på kveldstid, så lenge salen ikkje er utleigd til andre aktivitetar.

Treningstid for Hasundgot IL sine lag kan tingast ved å sende e-post til sportsleg leiar i Hasundgot.

For leige av bygdahuset til andre aktivitetar, ta kontakt med Hasund bygdahus på Facebook.

PS: Måndagane har Hasund og Dimnøy Ungdomsmusikkorps (HDU) øving på kveldstid. Det er derfor ikke mogleg å reservere tid denne dagen utan avtale med HDU.