Hasund bygdahus

Les du på mobil? Scroll til høgre i kalenderen for å sjå ledige tidspunkt. Du kan også opne kalender i nytt vindu.

Leige Hasund bygdahus

Hasundgot IL disponerer trenings i gymsalen til Hasund bygdahus på kveldstid, så lenge salen ikkje er utleigd til andre aktivitetar.

Treningstid for Hasundgot IL sine lag kan tingast ved å sende e-post til sportsleg leiar i Hasundgot.

For leige av bygdahuset til andre aktivitetar, ta kontakt med Hasund bygdahus på Facebook.

PS: Måndagane er reservert heile kvelden for øving i Hasund og Dimnøy Ungdomsmusikkorps (HDU). Det er derfor ikkje mogleg å reservere salen denne dagen utan særskild avtale med HDU.