Oppsummering av 2012-sesongen

Vi opplever at det også i år var vanskeleg å få folk til å stille på dugnad. Vi oppmodar våre medlemmar på det sterkaste å ta del i dei dugnadane som det vert oppfordra til.

Frikjøp frå dugnadane vil førebels bli teke bort, men vil sannsynlegvis bli mogeleg igjen ved eit seinere høve.