Oppsummering av 2014-sesongen

Årets store prosjekt var oppussing av kjellaretasjen slik at barnehagen kunne nytte lokalet fullt ut.

I tillegg var det ein oppstart av nytt garderobebygg.

I anleggsnemda var det i 2014 stor aktivitet med vedlikehald av den nye kunstgrasbanen og av klubbhuset.

Husnemda har hatt ansvar for utleige av klubbhus til selskap og arrangement (i tillegg til fast utleige til Sundgotmarka barnehage).