Kvalitetshandboka

Her ligg kvalitetshandboka for Hasundgot IL (revidert 23.08.2015).

Informasjon, instruksar og regelverk er stikkord for det som står skrive i denne handboka.

Eventuelle tips eller rettingar kan sendast til post@hasundgot.no.

Hovudbok med innhald: Kvalitetshandbok Hasundgot IL

Vedlegg 1: Basis-lovnorm for idrettslag
Vedlegg 2: Årshjul i Hasundgot IL
Vedlegg 3: Organisasjonsplan
Vedlegg 4: Velkommen til Hasundgot
Vedlegg 5: Mal for årsmøteprotokoll
Vedlegg 6: Innkalling til årsmøte – forslag til saker
Vedlegg 7: Oversikt verv i HIL