Sportsplan i Hasundgot

Sportsplanen er klubben sitt styringsverktøy og hjelpemiddel for både trenaren og lagleiaren.

Her finn du vår Sportsplan for 2022-25.

Trenarane og lagleiarane skal sjå til at dei er oppdaterte på dei reglane, retningslinene og rutinane som gjeld for sitt lag.

For spørsmål om planen, ta kontakt med sportsleg leiar.

Hovudmål i perioden

I løpet av planperioden 2022-2025 har vi i Hasundgot IL:

  1. eit sportsleg tilbod i alle aldrar, anten per årskull eller på tvers av årskull
  2. status som Kvalitetsklubb
  3. like mange jentelag som gutelag i alderen 6-12 år
  4. etablert eit seniortilbod på damesida
  5. minimum 1 trenar per årskull med relevant trenarkurs (NFF Grasrottrenar)