6. desember 2021

Sportsplan i Hasundgot

Med ein ambisjon om å løfte det sportslege tilbodet vårt, la fotballstyret fram ein heil ny sportsplan for Hasundgot IL i forkant av 2018-sesongen.

Denne planen tek mellom anna føre seg kva visjonar og verdiar vi har i klubben, korleis ein bør organisere treningsgruppene i klubben og råd til treningsfokus i dei ulike årsklassene.

For spørsmål om planen eller tips til treningsopplegg, ta kontakt med sportsleg leiar.