23. oktober 2021

Verdiar og visjonar

Vårt hovudmål er å gjere bygda vår til ein enda betre plass å bu.

Sjølv om dette kan verke veldig ambisiøst, trur vi at vi gjennom fotballen kan vere ein svært viktig samfunnspartnar ved å fremje viktige sosiale verdiar som kan hjelpe til med å utvikle betre buvilkåra i samfunnet vårt.

Våre visjonar, verdiar og filosofi er forankra i vår sportsplan.