Klubbhandbok

Klubbhandboka skal svare på dei viktigaste spørsmåla om Hasundgot Idrettslag.

Last ned Hasundgot IL si klubbhandbok.

Dette skal vere eit hjelpemiddel for å forstå kva som er viktig i idrettslaget vårt, kva type idrettslag Hasundgot er, kva vi ønsker å oppnå, kva vi tilbyr og korleis vi gjer ting.

Klubbhandboka skal mellom anna sikre at det er kontinuitet i arbeidet som vert gjort i idrettslaget når nye personar kjem inn i verv.