Leige av klubbhus

Klubbhuset på Hasundgot stadion kan leigast til private selskap, møter eller andre arrangement.

Lokala består av storsal, kjøkken og eit møterom for mindre arrangement/salong.

For leige av klubbhuset, ta kontakt med utleigesjef Nora Wingsternes anten på mobil 915 77 715 eller ved å sende ein e-post til: utleige@hasundgot.no.

Gjerne fyll ut skjema for utleige på førehand, slik at handsaminga av utleigeførespurnaden din vert så kort og effektiv som mogeleg.

Kalender

Prisar per 2020:

 • For medlemmar av HIL (1 døgn, 12.00 – 12.00): 1750,-
 • For ikkje-medlemmer (1 døgn, 12.00 – 12.00): 2000,-
 • Leige helg (Fredag – Søndag): 3000.-
 • Søndagsutleige avtalast særskild pga. reinhald.
 • Barneselskap (medlem): 1000,-
 • Barneselskap (ikkje medlem): 1250,-

Alle prisar er inkl. vask av Hasundgot.

Valfrie tillegg:

 • Leige av dukar, pr stk.: 80,-
 • Leige av stol, utomhus, 50,-
 • Leige av bord, utomhus 50,-

Om du ønskjer fast leigeavtale; ta kontakt for tilbod.

Inventarliste

 • 40 kvite stoltrekk
 • Middagsservise og bestikk
 • Stolar til 70 personar
 • Bord 20 stk til ca. 80 personar