Leige av klubbhus

Utleige av Hasundgot klubbhus

Klubbhuset på Hasundgot stadion kan leigast til private selskap, møter eller andre arrangement.

Lokala består av storsal, kjøkken og eit møterom for mindre arrangement/salong.

For leige av klubbhuset, ta kontakt med utleigesjef Nora Wingsternes anten ved å sende ein e-post til: utleige@hasundgot.no eller ved å ringe 915 77 715.

Gjerne fyll ut skjema for utleige på førehand, slik at handsaminga vert så kort og effektiv som mogleg.

Prisar per 2020:

 • For medlemmar av HIL (1 døgn, 12.00 – 12.00): 1750,-
 • For ikkje-medlemmer (1 døgn, 12.00 – 12.00): 2000,-
 • Leige helg (Fredag – Søndag): 3000.-
 • Søndagsutleige avtalast særskild pga. reinhald.
 • Barneselskap (medlem): 1000,-
 • Barneselskap (ikkje medlem): 1250,-

Alle prisar er inkl. vask av Hasundgot.

Valfrie tillegg:

 • Leige av dukar, pr stk.: 80,-
 • Leige av stol, utomhus, 50,-
 • Leige av bord, utomhus 50,-

Om du ønskjer fast leigeavtale; ta kontakt for tilbod.

Inventarliste

 • 40 kvite stoltrekk
 • Middagsservise og bestikk
 • Stolar til 70 personar
 • Bord 20 stk til ca. 80 personar

Bilete frå klubbhuset