Kontakt

Hasundgot IL er delt inn i fire avdelingar: fotball, trim, økonomi og hus og anlegg. Alle desse avdelingane ligg under hovudstyret, som er det øvste organet i idrettslaget.

For generelle førespurnadar til Hasundgot IL, ta kontakt ved leiar av hovudstyret ved å sende ein e-post til post@hasundgot.no.

Andre førespurnadar skal sendast til dei ulike avdelingsleiarane.

Hovudstyret

VERVKontakt
Leiar, Eirik LorentzenSend e-post
Kasserar, Gunnar BigsetSend e-post
Sekretær, Arild Aamodt StøylenSend e-post
Leiar fotball, Martin LøsetSend e-post
Leiar trim, Gry Sundgot AntonsenSend e-post
Leiar anlegg, Rune Leine-DimmenSend e-post
Leiar økonomi, Torill HaddalSend e-post

Fotballstyret

Martin Løset Leiar 48017923 fotball@hasundgot.no
Vidar Ertesvåg Nestleiar ertesvi@gmail.com
Elin Haugland Kasserer 46683936 elinshaugland@gmail.com
Idar Brekke Sekretær 98210302 idar.brekke@hotmail.no
Kjetil Sundal Materialforvaltar 90891540 materialforvalter@hasundgot.no
Arnt-Ivar Berg Fair play-ansvarleg 92239777 arnt.ivar.berg@gmail.com
Dagfinn Tjervåg Dommaransvarleg 48314063 dagfinn.berg.tjervaag@if.no

Trimgruppa

Verv Namn Telefon E-post
Leiar Gry Sundgot Antonsen 99579691 trim@hasundgot.no
Medlem Monica Gustavson 94187847
Medlem Reno Dimmen 47611151
Medlem Connie Grimstad 41564036
Medlem Tommy Dahl 92848459
Repr for badmington Tor Bigset 95767045
Repr for oldboys Morten Knutsen 90863042

Hus og anlegg

Verv Namn Telefon E-post
Leiar Rune Leine-Dimmen 98416643 anlegg@hasundgot.no
Ansv. innvendig hus og utleige Nora Wingsternes 91577715 utleige@hasundgot.no
Ansv. kiosk Anette Tømmerstøl 90892338 Annette.tommerstol@gmail.com
Ansv. utvendig hus Hallbjørn Sundgot 91139626
Medlem Roger Vågen 95808029
Medlem Hans Arild Spjutøy 40480033
Medlem Trond Lauvstad 95229020
Medlem Ronny Dimmen 48162360
Medlem Mats Bigset 97515632

Økonominemnda

Verv Namn Telefon E-post
Leiar Torill Haddal 90888792 okonomi@hasundgot.no
Sponsoransvarlig Bjarte Bergseth 91302566
Sponsorhjelp TBC
Medlem Mariann Bergo 90540309
Medlem Kjell Lasse Djupvik 90888794
Medlem Elisabeth Osdal
Medlem TBC