15. april 2021

Kontakt

Hasundgot IL er delt inn i fire avdelingar: sport, trim, økonomi og hus og anlegg. Kvar avdelingsleiar sit i i styret.

For generelle førespurnadar til Hasundgot IL, ta kontakt med leiar i styret: post@hasundgot.no.

Andre førespurnadar skal sendast til dei ulike avdelingsleiarane.

Styret

VERVKontakt
Leiar, Eirik LorentzenSend e-post
Kasserar, Erlend HavågSend e-post
Sekretær, Arild Aamodt StøylenSend e-post
Leiar sport, Joakim RødvenSend e-post
Leiar trim, Marianne BreivikSend e-post
Leiar anlegg, Roger VågenSend e-post
Leiar økonomi, Barbro Teigene EikremSend e-post

Sportsleg utval

VervKontakt
Leiar, Joakim RødvenSend e-post
Arne Heltne
Elin HauglandSend e-post
Arnt-Ivar Berg
Materialforvaltar, Kjetil SundalSend e-post
Martin Løset
Dommaransvarleg, Dagfinn Tjervåg

Trimgruppa

VervKontakt
Leiar, Gry AntonsenSend e-post
Medlem, Monica Gustavsen
Medlem, Reno Dimmen
Medlem, Connie Grimstad
Medlem, Tommy Dahl
Repr. Badminton, Tor Bigset
Repr. Old Boys, Morten Knutsen

Hus og anlegg

VervKontakt
Leiar, Roger VågenSend e-post
Hus og utleige, Nora WingsternesSend e-post
Ansvarleg kiosk, June Sundal
Utvendig hus, Hallbjørn Sundgot
Medlem, Torstein Garshol
Medlem, Hans Arild Spjutøy
Medlem, Trond Lauvstad
Medlem, Ronny Dimmen
Medlem, Mats Bigset

Økonominemnda

VervKontakt
Leiar, Torill HaddalSend e-post
Sponsoransvarleg, Bjarte BergsethSend e-post
Sponsorhjelp, Eldar OveråSend e-post
Medlem, Kjell Lasse Djupvik
Medlem, Astrid Sørensen Garshol
Medlem, Barbro Eikrem

Andre funksjonar

VervKontakt
Redaksjon, Joakim RødvenSend e-post
Revisor, Hilde Karin Storflor
Valnemnd, Aase Strømberg
Valnemnd, Rose Mari Bjørnerem
Valnemnd, Per Gustavsen