Kontakt

Du finn ei oversikt over alle kontaktpersonar som sit i styrer eller har verv i klubben under idrettslaget si organisering.

For generelle førespurnadar, ta gjerne kontakt med oss på ei av følgjande e-postadresser:

Tema E-post
Generelle spørsmål til idrettslaget. post@hasundgot.no
Spørsmål relatert til det sportslege tilbodet eller til fotballstyret. fotball@hasundgot.no
Spørsmål relatert til stadionanlegget. anlegg@hasundgot.no
Pristilbod eller leige av Hasundgot klubbhus. utleige@hasundgot.no
Spørsmål om treningsavgift, kontingent, faktura, osv. faktura@hasundgot.no
Innsending av bilete, kampreferat og andre publikasjonar på heimesida. redaksjon@hasundgot.no