Sportsleg leiing

Sportsleg utval

Utvalet skal sjå til at NFF sine reglement og retningsliner vert følgd. Overordna oppgåver for utvalet:

 • Gå gjennom og eventuelt revidere klubbens sportsplan årleg
 • Gjennomføre 2-4 trenarforum per sesong
 • Følgje opp, og avklare, eventuelle problemstillingar i aktuelle lag
 • Sende innstilling til styret om ny(e) trenarar til klubbens senior- og juniorlag (dame og herre)
 • Planlegge og følgje opp årleg aktivitetshjul
 • Bistå trenarrettleiar i arbeidet med å reittleie klubbens trenarar
 • Ha oversikt over trenarkompetanse i klubben og sikre at trenarane oppfyller kompetansekrav

Instruks for Sportsleg leiar

 • Representere sportsleg utval i styret
 • Leie møta i sportsleg utval og lage referat frå møta
 • Ansvarleg for årsrapport for sportsleg utval
 • FIKS- og overgangsansvar
 • Oppfølging av Kvalitetsklubb-konseptet
 • Påmelding av lag til serie og cup
 • Ha kontinuerleg kontakt med trenarar og lagleiarar
 • Kontaktperson mot media og sponsorar i sportsrelaterte saker

Andre roller i Sportsleg utval