Rutinar, retningsliner og stillingsinstruksar

Det er mykje å halde styr på for både trenarar, lagleiarar og tillitsvalde. Her er ei samling av alle rutiner, retningsliner og stillingsinstruksar i Hasundgot IL.

Aktivitet

Organisasjon

Kompetanseplan

Samfunns- og verdiarbeid