Kompetanse

Trenarkompetanse

I Hasundgot IL ønsker vi at kvart lag skal ha minimum éin trenar med relevant trenarkurs (NFF Grasrottrenaren). Klubben dekker eventuell deltakaravgift på heile Grasrotrenarkurset.

Krav til våre trenarar i Hasundgot IL:

  • Alder 6-12 år: minimum delkurs 1. Delkurs 2 anbefalt.
  • Alder 13-19 år: minimum delkurs 1+3. Delkurs 2+4 anbefalt.

Trenerrettleiar er saman med sportsleg utval ansvarleg for å oppdatere kompetanseoversikta og motivere trenarar til å melde seg på aktuelt delkurs.

Sunnmøre Fotballkrets arrangerer dei ulike delane av Grasrottrenarkurset både vår og haust. Sjå kretsen sin kurskalender for aktuelle modular.

Leiarkompetanse

Eitt av krava for ein Kvalitetsklubb nivå 1 er at fleirtalet i styret skal ha gjennomført kurset NFFs Fotballeiar 1 (FLK1).

I Hasundgot IL har per no 4 av 7 styremedlemmer gjennomført leiar FLK1. Éin av desse har også gjennomført FLK2.

For aktuelle kurs, sjå Sunnmøre Fotballkrets sin kurskalender.