Årshjul i Hasundgot IL

For at aktivitetar skal vere godt planlagt, har Hasundgot IL eit årshjul med dei viktigaste hendingane som skjer i klubben kvart år.

Årshjulet kan du finne i vedlegg 2 i Hasundgot IL si klubbhandbok.

POPULÆR: Tare på plass på Hasundgot stadion. Foto: Vikebladet Vestposten