Samfunns- og verdiarbeid

I Kvalitetsklubb-konseptet står verdiarbeid sentralt. Klubbens verdisett og Fair Play skal prege aktiviteten i Hasundgot. Vi skal bidra til trygge rammer, mellom anna ved å sikre at alle med tillitsverv overfor mindreårige og personar med funksjonshemming skal levere politiattest.