Våre lag i Hasundgot IL

Hasundgot er eit idrettslag for både barn, ungdom og vaksne – uansett ferdigheitsnivå.

Vi ynskjer å stille lag i alle aldersklasser, slik at vi kan tilby eit så godt tilbod som mogleg både på gute- og jentesida.

Alle laga våre skal ha ein trenar og/eller kontaktperson. Du finn oversikt over trenarar og kontaktpersonar for laga våre på Fotballforbundet si heimeside.

Nyheiter om laga våre

Vi forsøker så godt vi kan å skrive nyheiter om laga våre, med både kampreferat og anna interessant stoff.

Her er nyheitsfeed for aktuelle lag: