Trenings- og kamptider

Det ar aktivitet på Hasundgot stadion så å seie kvar einaste dag. For å unngå kollisjonar med trening og kamp, er trenarar og lagleiarar ansvarlege for å følgje med på kalenderen.

Vi har delt inn i to kalenderar for å kunne gi best mogleg oversikt;

Kampkalenderen er importert frå Fotballforbundet si heimeside og vert oppdatert forløpande så snart eventuelle endringar i kampoppsett er gjort i forbundets database.

Treningstid innandørs

Når det nærmar seg vinter, kan lag også trekkje inn på Hasund skule for å trene innandørs.

Her er kalender for treningstider i gymsalen på Hasund skule.