6. mars 2021

Forsikring ved fotballrelatert skade

Ved at du betalar trenings- og medlemskontingenten, sørgjer vi for du som aktiv utøvar er forsikra gjennom vår lagsforskring.

Dette er heilt avgjerande for at du skal få dekt eventuelle utgifter om uhellet skulle oppstå under kamp eller trening. I tillegg vil klubben få økonomisk tilskot frå fotballforbundet etter talet på registrerte, betalande medlemmar.

Skulle det oppstå skadar og uhell gjennom fotballaktivitet i Hasundgot, må du registrere skadeskjema hos Idrettshelse.no. Dette er eit samarbeid mellom Noregs Fotballforbund og IF forsikringsselskap.

NB: Er utøvaren over 18 år er det utøvaren sjølv sitt ansvar at skadar blir meld inn til forsikringsselskapet så raskt som mogleg etter uhellet har skjedd. Er utøvaren under 18 år, skal foreldre eller føresette for utøvaren registrere skada.

Om du ønsker råd og rettleiing, kan du ta kontakt med Hasundgot IL eller lese meir om temaet på Fotballforbundet si heimeside.